Çocuklarda Zeka Kavramı...

Çağımız ilerledikçe çocukların öğretiminde yeni yeni bir çok teknik ve yöntemler araştırılmaya başlanmış Tabii ki amaç çocuklarımıza yeni bilgileri daha etkin ve kalıcı nasıl öğretebiliriz, öğrendiklerinden nasıl keyif alabilir hale getirebilirizi bulmaktır.

Belki de bu becerilerini fark ederek ilerideki meslek hayatına hazırlamaktır. Çoklu zeka kavramı bunları amaçlayan çocuğun  hangi zeka alanını daha aktif kullandığını bularak günlük hayatta gelişimini desteklemektir.

Bu kavram başarıyı nasıl etkiler?

Çocuğun kuvvetli alanları pekiştirilerek öğrenmeye ilgi ve istek duymasını sağlar. Ayrıca farklı bakış açısını geliştirerek çok yönlü düşünür.

Bunu ailelerde uygulayabilir mi?

Evet. Zaten amaç ebeveynin çocuğundaki kuvvetli alanı fark ederek çocuğun bu alanlarını geliştirmesine fırsat vermesidir.

Kaç yaş grubuna uygulanması doğru olur?

7-13 yaş grubuna rahatlıkla uygulanır. Aslında ergenlikteki bir kişi bile aşağıdaki özelliklerden hangi yönünün daha kuvvetli olduğunu fark ederek geliştirebilir.

Çoklu zeka olarak bahsettiğiniz hangi gelişim alanlarıdır?

8 gelişim alanıdır;

1. Sözel-dil zekası
2. Mantıksal- matematksel zeka
3. Görsel-uzaysal zeka
4. Müziksel-ritmik zeka
5. Bedensel-kinestetik zeka
6. Sosyal zeka
7. İçsel zeka
8. Doğacı zeka.

Sözel – dil zekası kuvvetli olan çocuğu nasıl anlarız? Nasıl geliştirmeliyiz?

• Konuşması, kelimeleri kullanması, sesleri vurgulaması, uzun ama kurallı cümle kalıpları ile kendini ifade etmesi,
• Etrafındakileri konuşarak ikna edebilmesi,
• Bilgilerini sözel olarak paylaşabilmesi,
• Konular hakkında yorumlama ve açıklamalar yapması ile dikkat çeker.
• Okuma yazması oldukça iyidir ve  şiir, edebiyat, yazılara karşı ilgisi oldukça fazladır.

Geliştirmek için;

• Onunla bol bol konuşma zamanları ayırın.
• Özellikle bir sorunun çözümü hakkında konuşurken bu sorunla ilgili kitaplar, dergiler, gazete küpürleri alın ve okutun.
• Bir konu hakkındaki yorumlarını kasete alın ve dinlettirin. Bunlar hakkında karşılıklı yorumlar yapın.
• Günlük tutması konusunda teşvik edin.
• Değişik yaşına uygun kitaplar, yayınlar, hikayeler alın.

0 Response to "Çocuklarda Zeka Kavramı..."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

wibiya widget

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme